Ontwikkelingen CAO Glastuinbouw

De collectieve arbeidsovereenkomst voor de glastuinbouw bestaat uit een breed scala aan onderwerpen waarover onderhandeld moet worden. Momenteel spelen de volgende thema's en vraagstukken. Een update van Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van LTO Glaskracht Nederland.

Voortgang samenvoeging A en B-schalen
In de CAO is een protocollaire afspraak opgenomen om de loonschalen A en B samen te voegen. Er heeft inmiddels overleg met de vakbond plaatsgevonden. Er is afgesproken een onderzoeksbureau een onderzoeksopdracht te laten formuleren. De loonlijnen van beide loongebouwen lopen niet synchroon, wat geldt voor de minimumtreden en voor de maximumtreden. Dit is eveneens aan de orde bij de functie-indelingen. Het doel is om te onderzoeken of beide loongebouwen in elkaar geschoven kunnen worden of dat er een loongebouw te creëren is dat een evenwichtige afspiegeling vormt van beide loongebouwen waarbij de overgangskosten nihil zijn. Daarbij speelt de verdeling van het aantal werknemers in het nieuwe loongebouw en het oude loongebouw op zowel bedrijfs- als sectorniveau een rol. Het verzoek is om de bevindingen mee te nemen in een voorstel voor een ineengeschoven of nieuw loongebouw.

Voortgang re-entry
In de CAO is ook een protocollaire afspraak over zogenaamde 're-entry' bij 13, 14 en 15 jarigen opgenomen. Hiervoor is uit de ondernemersgroep Arbeid en de vertegenwoordiging van de vakbonden een werkgroep ingesteld die een aantal inhoudsdeskundigen heeft gevraagd een onderzoek te doen naar welke middelen gebruikt zouden kunnen worden. Aan de hand van productlijsten wordt per product gekeken welke producten als kindvriendelijk worden aangemerkt. De parameters die we gebruiken zijn de H-zinnen (hazard-zinnen), de risico-index (inmiddels werkt het Ctgb niet meer met een risico-index maar met de AOEL (Acceptable Operator Exposure Level) en de vereiste overige voorzorgsmaatregelen. We hebben deze parameters toegepast op een aantal producten en breiden dit uit naar veertig producten. We hopen op 9 januari 2018 in de werkgroep re-entry de resultaten te kunnen bespreken om daar ook het vervolgproces bepalen.

Voortgang functiewaardering
Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak in een geschil tussen een teler en zijn werknemers over de functie-indeling in relatie tot het functiewaarderingsmodel in de CAO heeft intern overleg plaatsgevonden. Binnenkort zullen wij u informeren over de voortgang en de mogelijke acties naar aanleiding van deze uitspraak.

Overleg met vakbonden over huisvesting arbeidsmigranten
Binnenkort wordt het overleg met de vakbonden weer opgepakt. Doel is te komen tot een certificeringsnorm in de CAO. Enerzijds is dit bedoeld om als sector de huisvesting op een adequate wijze te regelen. Anderzijds is het doel om aan een van de voorwaarden te kunnen voldoen om huisvestingskosten zoals in de CAO zijn genoemd (maximaal € 70 per week) op het wettelijk minimumloon in te mogen houden. Inhouden mag wel op het deel boven het het wettelijk minimumloon. Een van de voorwaarden is dat er huisvestingsnormen in de CAO zijn opgenomen en dat er controle-instellingen zijn die geaccrediteerd zijn op de normen die in onze CAO (komen te) staan. Een onderneming kan zich op dit moment bij de Stichting Normering Arbeid laten certificeren. Echter, omdat de normen van SNA niet in de CAO zijn opgenomen mag er niet op het het wettelijk minimumloon worden ingehouden. Op 'de kennisbank Arbeid' van LTO Glaskracht Nederland treft u achtergrondinformatie aan http://werkgeverslijn.nl/update-kosten-voor-huisvesting-inhouden-op-het-loon/

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Peter Loef)

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.