"Schouten: "Uitvoeren nieuwe kosten-batenstudies grondwaterkwaliteit niet nodig"

Tholen - Minister Schouten vindt het niet nodig om verplicht nieuwe kosten-batenstudies naar de grondwaterkwaliteit te laten uitvoeren. Volgens de minister wordt er in Nederland al genoeg aan gedaan om de grondwaterkwaliteit te optimaliseren. In Frankrijk en Duitsland hebben tientallen waterleidingsbedrijven programma's waarbij de landbouw in een grondwaterbeschermingsgebied biologisch moet zijn. Dit zorgt ervoor dat er minder bestrijdingsmiddelen en nitraat in het grondwater terechtkomen. Schouten: "Nederland heeft vergelijkbare doelstellingen als Duitsland en Frankrijk op het gebied van landbouw en grondwaterbeschermingsgebieden, maar kiest voor een iets andere aanpak.In Nederland geeft de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater richting aan de ambitie aangaande chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik." 

Alle partijen die bij de Delta-aanpak betrokken zijn, zetten zich ervoor in om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Het programma richt zich voornamelijk op nutri├źnten/mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. "Water als bron van drinkwater vormt hierbij een specifiek aandachtspunt", aldus de minister. 

Bij veertig drinkwaterwinningen bestaat risico op te hoge nitraatuitspoeling naar het grondwater. Voor deze bedrijven is in de Nitraatrichtlijn 2018 - 2021 een maatwerkaanpak opgesteld. Schouten: "Doel is om binnen de looptijd van het actieprogramma afdoende maatregelen te nemen om uiterlijk gedurende het zevende actieprogramma blijvend aan het doel van de Nitraatrichtlijn te voldoen."

"De Nitraatrichtlijn bevat de verplichting om verontreiniging met nitraat uit agrarische bronnen terug te dringen en verontreiniging te voorkomen. Daarnaast mag vanuit de Kaderrichtlijn water (KRW) de kwaliteit van de drinkwaterbronnen niet verslechteren en is er een inspanningsverplichting om de kwaliteit te verbeteren met het oog op vermindering van de zuiveringsinspanning." Volgens Schouten worden alle maatregelen die voortkomen uit de KRW en de Nitraatrichtlijn getoetst op doelbereik, uitvoerbaarheid, kosten- en milieueffectiviteit. Zij vindt het niet zinvol om hier nieuwe kosten-batenstudies aan toe te voegen.

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven