Controle in kassen Hollands Noorderkwartier: Nullozing blijkt niet niks

Op woensdag 11 oktober controleerden 14 van de 23 de waterschappen samen met omgevingsdiensten in heel Nederland de zogenoemde nullozers in de glastuinbouw. Nullozers zijn glastuinbouwbedrijven die aangeven geen enkele lozing meer te hebben van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen.Zij recyclen hun afvalwater binnen het bedrijf. Dit vervuilde water komt niet meer in riool of oppervlaktewater terecht. Doel van de controle is anticiperen op de komende zuiveringsplicht door een wijziging in het activiteitenbesluit milieubeheer waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen de waterkwaliteit verslechteren. Het uiteindelijke doel is de waterkwaliteit verbeteren: schoon water.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkte samen met de drie omgevingsdiensten: de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ze bezochten vier bedrijven in het gebied die hebben aangegeven niets meer te lozen. Daarvan bleken er drie inderdaad een nullozer te zijn.Tijdens het bezoek werden de waterstromen van het bedrijf onderzocht (drain-, drainage- en filterspoelwater) en getoetst of het bedrijf echt geen afvalwater meer loost op riolering of oppervlaktewater. Deze toetsing gebeurt volgens het gezamenlijke protocol van de waterschappen, gemeenten, Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA), LTO NL open teelten en LTO Glaskracht Nederland. Als het bedrijf geen afvalwater meer loost, krijgt het bedrijf de status 'nullozer' en deze status wordt bevestigd met een bezoekverslag. Met deze status hoeft het bedrijf geen zuiveringstechnische voorziening aan te schaffen om gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren en kan het hiermee een certificaat aanvragen voor de aanschaf van sommige gewasbeschermings-middelen.

In het gebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn circa 340 glastuinbouwbedrijven gevestigd. Volgens hun eigen rapportages zouden in totaal circa 100 bedrijven in aanmerking komen voor de status 'nullozer'. De overige 240 bedrijven moeten onderzoeken of ze hun afvalwater ook kunnen hergebruiken of dat ze een zuivering aanschaffen.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven