Syngenta:

"Stop gebruik Reflect in paprika"

Enkele weken geleden werd Syngenta geattendeerd op een mogelijk risico op MRL overschrijding na toepassing van het product Reflect (Isopyrazam) in kleine paprika's naar aanleiding van een te hoog residugehalte in een steekproef. De Isopyrazam MRL in paprika's is 0,09 ppm, een niveau bepaald in 2015 door de Europese commissie. Uit een steekproef enkele weken geleden kwam een te hoog residugehalte naar voren.Op 1 september jongstleden heeft Syngenta daarom een bericht over Reflect gebruik in paprika gestuurd naar paprikatelers en distributie. Zij hebben in dit bericht gevraagd voorlopig af te zien van gebruik van Reflect in de teelt van snackpaprika's, kleine puntpaprika's, Spaanse pepers en Cayenne pepers, in afwachting van nader door Syngenta uit te voeren onderzoek. Verder hebben zij gevraagd alert te zijn bij gebruik in overige paprika's en het wettelijk gebruiksvoorschrift nadrukkelijk te volgen met een maximale dosering van 1 L/ha.

Stop gebruik Reflect in paprika's: geen veiligheidsrisico, wel mogelijk handelsrisico
Syngenta heeft direct opnieuw residuonderzoek opgestart. Uit de resultaten van dit aanvullend onderzoek blijkt dat als Reflect wordt gebruikt volgens het etiket er een risico is dat de concentratie isopyrazam de vastgestelde MRL in zowel grote als kleine paprika's overschrijdt. Deze nieuwe gegevens zijn conflicterend met eerdere resultaten uit de bovengenoemde residuproeven. Hoewel deze nieuwe data geen enkel veiligheidsrisico met zich meebrengen, vormen deze MRL overschrijdingen een mogelijk handelsrisico. Om alle mogelijke handelsrisico's te vermijden, dringt Syngenta er op aan om Reflect per direct niet meer toe te passen op paprika, snack- en puntpaprika, Spaanse en cayenne pepers.

Advies aan telers: voer een residu-analyse uit
Het verdere advies aan de telers is: mocht u recent nog Reflect hebben toegepast op een van de bovengenoemde gewassen, dan moet een residu-analyse worden uitgevoerd. Indien het residu de voornoemde limiet van 0,09 ppm niet overschrijdt, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het residu niveau de MRL overschrijdt op vruchten die nog niet zijn geoogst, adviseren wij, indien mogelijk, zo laat mogelijk te oogsten en voor de oogst opnieuw een residu monster te nemen. Als uit deze analyse blijkt dat al geoogste of nog te oogsten vruchten een residu niveau hebben boven de MRL, dan moet dit direct gemeld worden aan uw afnemers. Dit om te verzekeren dat de juiste maatregelen worden genomen. In een aantal exportlanden gelden hogere MRL's, waardoor het product voor deze markten mogelijk nog kan worden afgezet.

Syngenta verzoekt om alle Isopyrazam MRL overschrijdingen na gebruik van Reflect in paprika's aan hen te melden.

Mocht u als teler nog Reflect in voorraad hebben en geen andere gewassen telen waarin Reflect kan worden toegepast, dan kunt u in overleg met uw leverancier dit product laten ophalen, waarna het zal worden gecrediteerd. In overleg met uw adviseur kan er een alternatief middel worden gebruikt tegen meeldauw, zoals bijvoorbeeld Topaz.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Wesley Akkermans Crop Advisor glastuinbouw 06 12 660 233

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven