Groen Label Kas niveau A nu gericht op broeikasgasmissies

De overheid heeft een nieuw kader aangegeven voor stimulering van duurzame kassenbouw binnen de Regeling groenprojecten. Het nieuwe kader is gericht op het terugbrengen van de broeikasgasemissies glastuinbouw (klimaatneutrale glastuinbouw). Tot nu toe was het kader gericht op het stimuleren van energie-efficiëntie.

Het onderdeel niveau A van het certificatieschema Groen Label Kas is aan dit nieuwe kader aangepast zodat het voldoet aan de nieuwe randvoorwaarden voor de Regeling groenprojecten. De aanpassingen die zijn doorgevoerd, zijn gericht op het reduceren van broeikasgasemissies per m2/jaar. Hiertoe is ook de rekenmodule omgevormd tot een CO2-rekenmodule.

Deze versie is geldig per 9 oktober 2017.

Groen Label Kas niveau A en B
Het onderdeel niveau B van het certificatieschema voor Groen Label Kas is ongewijzigd gebleven. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden van de MIAVamil regeling. Het aangepaste Groen Label Kas onderdeel niveau A voldoet ook aan de voorwaarden van de MIA/Vamil regeling. De Groen Label Kas certificatieschema's niveau A en B die geldig zijn per 9 oktober 2017, zijn in losse documenten gepubliceerd (resp. 'GLK.12A 2017' en 'GLK.12B 2017') en beschikbaar via de website van Groen Label Kas. Met de publicatie van deze documenten komt de geldigheid van het vorige document Groen Label Kas certificatieschema 2017 (GLK.12 2017) te vervallen.

Belangrijkste wijzigingen in Groen Label Kas niveau A
Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen in het certificatieschema Groen Label Kas Niveau A die vanaf 9 oktober 2017 geldig zijn. Voor een volledig overzicht van de certificeringsvereisten voor Groen Label Kas Niveau A verwijzen we naar het certificatieschema (versie 'GLK.12A 2017') dat beschikbaar is via de website van Groen Label Kas.

Er is een maximum norm gesteld aan de CO2-emissie: 45 kg CO2 per m2 (dit komt overeen met ca 25 m3 aardgas/m2) (zie eis 1.0/ 2.0). De CO2-emissie van een glastuinbouwbedrijf is:
inclusief de CO2-emissie vanwege de productie van warmte en elektriciteit binnen het eigen bedrijf én inclusief de CO2 emissie vanwege de productie van bij derden aangevoerde warmte en elektriciteit en aan derden geleverde elektriciteit.
exclusief de CO2-emissie vanwege de productie van warmte op het eigen bedrijf die aan derden wordt geleverd.

De grens voor de indeling van energie-extensief en energie-intensief is verlaagd. Een kas is energie-extensief als het energiegebruik maximaal 12 m3 aardgasequivalenten (a.e.)/m2 is (voorheen tot 25 m3 a.e./m2). Indien het energiegebruik hoger is dan 12 m3 a.e./m2 , dan is de kas energie-intensief en moet een hoger puntenaantal worden behaald.

Alle ingekochte (van derden aangevoerde) elektriciteit dient groen te zijn (eis, 1.1 / 2.1). Een uitzondering geldt voor elektriciteit die gezamenlijk met warmte van een decentrale productielocatie wordt aangevoerd. Bijvoorbeeld door een collega glastuinbouwbedrijf of energiecluster, waarbij de hoeveelheid is begrensd op basis van de hoeveelheid aangevoerde decentrale warmte vermenigvuldigd met de verhouding waarin elektriciteit en warmte in die decentrale locatie zijn opgewekt.

De CO2-rekenmodule vervangt het energiecertificaat. Met dit instrument dient de CO2-emissie en de energie-intensiteit te worden bepaald en worden punten berekend voor het aandeel duurzame energie en extra CO2-reductie. De CO2-rekenmodule is beschikbaar via de website van GLK. Het energiecertificaat blijft voor niveau B van het certificatieschema dit jaar nog van toepassing.
Het kader is verder uitgewerkt in het onderdeel niveau A van het certificatieschema. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen is aangegeven in de factsheet met wijzigingen. Doordat de wijzigingen zijn bepaald door nieuw overheidskader, zijn deze zonder voorafgaande hoorzitting gepubliceerd.

Meer informatie
Herman Docters van Leeuwen
programma manager agroketens
hdoctersvanleeuwen@smk.nl
070 358 63 00.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.