Van GS1

Update programma DataKwaliTijd2.0

De afgelopen maanden is door betrokken partijen hard gewerkt om te komen tot implementatie van het programma Datakwalitijd2.0 in de AGF-sector. Dit programma is op initiatief van de Nederlandse retail en staat onder leiding van standaardisatie-organisatie GS1 Nederland. Dit voorjaar zijn bedrijven hierover geïnformeerd tijdens een aantal regionale bijeenkomsten.Standaarden geschikt voor AGF 
Middels constructief overleg met GS1 Nederland en retailers is gewerkt aan het bijschaven van de afspraken/standaarden van het programma DK2.0 in AGF. De insteek is om voor leveranciers de uitvoering eenduidig en transparant te maken. Op hoofdlijnen is de fabrikant tot een oplossing gekomen. 
 
Een belangrijk punt waarvoor een verdere uitwerking noodzakelijk is, betreft het verkrijgen van Vrijstellingen (inclusief referent) voor artikelen met betrekking tot fysieke controle van etiketinformatie en/of de fysieke controle van afmetingen en gewichten. Momenteel werkt GS1 aan een eenduidige set met voorbeelden van AGF-artikelen waarbij wel of geen vrijstelling van toepassing verklaard kan worden. Dit najaar wordt duidelijk welke vrijstellingen (inclusief referenten) er zijn en hoe klanten hiervoor in aanmerking kunt komen.
 
Controle via Data Management Service
Ook is er gekeken naar hoe een Data Management Service (DMS) te werk gaat en wat dit betekent voor een AGF-bedrijf. Een eerste complete doorloop van een DMS-controle is uitgevoerd in samenwerking met DMS XXTRACT en importeur Nature's Pride. Hieruit zijn learnings gehaald welke besproken worden met retail, GS1 en DMS. Daar waar inhoudelijke onderwerpen concreet aangepast moeten worden, zal geborgd worden in de Implementatiehandleiding GS1 Data Source en DatakwaliTijd 2.0/Toelichting op de AGF. Daar waar GS1 als AGF-sector onderdelen procesmatig anders moeten inregelen, zorgen zij voor heldere instructies. Deze instructies zullen eveneens opgenomen gaan worden in updates van de Implementatiehandleiding. Een tweede complete doorloop van een DMS-controle met verschillende AGF-artikelen van leverancier Fruitmasters staat gepland voor oktober.
 
Eigen merk-artikelen en private label artikelen
Het programma focust zich naast eigen merkartikelen ook op een onderdeel van private-label artikelen. Voor private label artikelen worden echter geen etiket-controles uitgevoerd. Binnen het programma worden wel fysieke controles uitgevoerd. Voor de etiket-controle op private label artikelen worden veelal externe partijen ingezet. Deze externe partijen werken normaliter in opdracht van desbetreffende retailer. Denk hierbij aan partijen, zoals BrandBank, XXTRACT, TraceOne, SIM en PS in Foodservice. Uiteraard worden standaard artikelen in meermalig fust (o.a. (klap)kratten van Europool, IFCO of CBL Versfust) niet opgeroepen voor een controle.
 
Beeldmateriaal
Op dit moment wordt steeds vaker beeldmateriaal en foto's vastgelegd van (AGF-)artikelen. Retailers actief in het opkomende online-segment werken vrijwel uitsluitend met beeldmateriaal voor de presentatie van hun assortiment. Het beeldmateriaal wordt ook kwalitatief steeds hoogwaardiger. Retail informatiesystemen zijn niet altijd volledig voorbereid op het werken met kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal. Sommige retailers kiezen daarom voor gespecialiseerde dienstverleners die hun op het gebied van masterdata inclusief beeldmateriaal volledig kunnen bedienen. Indien klanten kiezen voor een Data Management Service die alle benodigde artikelgegevens inclusief beeldmateriaal vastlegt, dan voldoen zij automatisch aan de eisen van DataKwaliTijd 2.0. Indien het beeldmateriaal op een andere wijze wordt geborgd, dienen personen daarover zelf werkafspraken te maken.
 
Pilot implementatie
De komende weken werken we verder met GS1 Nederland en de retail aan het compleet maken van afspraken en finaliseren van documenten. Op basis van de afronding van de tweede DMS doorloop gaan we met enkele AGF-bedrijven in november en december een gecontroleerde implementatie realiseren. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Johan den Engelse via registratie@frugicom.nl.

Live per 1 januari 2018
Op basis van de huidige stand van zaken is het vertrekpunt dat de AGF-sector vanaf 1 januari 2018 integraal mee gaat lopen in het programma GS1 DataKwaliTijd 2.0. De GPC's van AGF-producten worden dan aangezet voor de GS1 steekproefcontrole etc. Vanaf dat moment ontvangen AGF-bedrijven (leverancier) vanuit GS1 Nederland een oproepen om nieuwe artikelen – mits gepubliceerd aan GS1 Data Source - ter controle aan te bieden.
 
Ook zullen klanten vanaf dat moment een oplossing voor de Data Management Service moeten beschikken (contract met een DMS voor deels of volledig ontzorgen). De komende tijd zal GS1 nadere informatie over de keuzemogelijkheden geven en overwegingen om definitief een DMS te gaan selecteren voor het programma DataKwaliTijd2.0 in AGF.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.