telersverenigingen, Rabobank en overheid hebben getekend

Coalitie HOT van start

Telersverenigingen, Rabobank, overheden en de agrologistieke sector hebben vandaag een lange termijn samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw. Voormalig minister Cees Veerman gaat leiding geven aan deze coalitie.

De coalitie bestaat uit:
Federatie VruchtgroenteOrganisaties
Aad Sonneveld, Frank van Kleef
FloraHolland
Gijs Kok
Provincie Zuid-Holland
Han Weber
Ministerie van Economische Zaken
Hans Hoogeveen
Agrologistiek
Karla Peijs
Rabobank
Rob van den Ende
Gemeente Westland
Theo Duijvestijn
Cees Veerman (voorzitter)Ruud Huirne, directeur food en agri Nederland bij de Rabobank: "De glastuinbouw in Nederland heeft zeker toekomst. Dat vraagt wel om veranderingen om de bedrijven weer gezond en toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt is dat uitbreiding of vernieuwing van bedrijven plaatsvindt in de bestaande glastuinbouwgebieden. Ondernemers die door willen en dat ook kunnen, wil de bank financieel ondersteunen. Voor bedrijven waar het zicht op herstel naar een gezond bedrijf ontbreekt, zal de bank de ondernemer ondersteunen in een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging."

Groentesector
Aan de oprichting van de coalitie ligt de positie van de Nederlandse glastuinbouw ten gronde: die is niet goed. Ondanks dat een deel van de ondernemers nog steeds winst maakt, heeft een groot deel van de glastuinbouwbedrijven te maken met rode cijfers. De afgelopen jaren nam haar solvabiliteit sterk af. Dit leidt tot stagnatie van de innovatiekracht en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Daarnaast is ook de infrastructuur aan verbetering toe en vormt de afhankelijkheid van aardgas een risico. Verder heeft de vruchtgroentesector problemen in de afzetstructuur. Verbeteringen op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke herstructurering en agrologistiek zijn nodig. Voor de groentesector geldt daarnaast dat verbetering van de afzetstructuur en aanpassing van het GMO beleid noodzakelijk zijn. De gevormde coalitie gaat deze vijf onderwerpen gezamenlijk aanpakken waarbij elke partij haar verantwoordelijkheid neemt.

"Unieke en omvangrijke samenwerking"
Zeven partijen hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst, die in ieder geval voor de komende vier jaar geldt en een evaluatie heeft na twee jaar. Betrokken partijen zijn de Federatie VruchtgroenteOrganisaties, waarin vijf grote telersverenigingen zijn vertegenwoordigd, goed voor ruim 70% van het Nederlandse vruchtgroenteareaal. Frank van Kleef (Federatie VruchtgroenteOrganisaties): "Dit plan raakt ons allemaal, iedereen in de sector zal er linksom of rechtsom mee te maken krijgen. Ik raad iedereen aan om deze kans niet voorbij te laten gaan en zich in te zetten om hier met elkaar een succes van te maken. Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan het kortste eind trekken". Ook Aad Sonneveld reageert namens de Federatie VruchtgroenteOrganisaties: "Eindelijk, na een lange voorbereiding pakken telersverenigingen, overheid en bank de handschoen op. Onze prachtige sector krijgt met HOT de gewenste impuls. Zonder doping, maar met gezond verstand blijft de tuinbouw een top sector."

Vanuit de sierteelt is FloraHolland betrokken, waardoor vrijwel het gehele Nederlandse areaal in sierteeltproducten is vertegenwoordigd. Rabobank heeft een groot financieel belang in de glastuinbouw en heeft een team vrijgemaakt voor deze samenwerking. Vanuit de overheid zijn gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en de landelijke overheid vertegenwoordigd. Gezien het evidente belang van logistiek en de grote uitdagingen op dit terrein is agrologistiek eveneens partner.

Veel perspectief
Op lange termijn wil de sector zich blijvend manifesteren als specialist in bloemen, planten en vruchtgroenten, in Europa en de wereld: technologisch top, dominant in de belangrijkste productie- en afzetmarkten, met een sterke focus op producten met hoge toegevoegde waarde, ruim inhakend op kansen in nieuwe marktsegmenten en groei in groeimarkten. Om dit te kunnen bereiken en de nodige investeringen te kunnen doen, is op korte termijn betere winstgevendheid vereist. Het besef is gegroeid dat de sector daarvoor de krachten moet bundelen. "Alleen samenwerking van alle betrokken partijen kan de vooraanstaande plek van de Nederlandse glastuinbouw ook in de toekomst verzekeren", aldus Veerman.


De plannen worden bijgehouden op www.coalitiehot.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven