WLTM: ‘laat nieuwe beschikking checken’

"Nog steeds veel mis met WOZ-beschikking"

De aanhoudende slechte marktsituatie in diverse sectoren worden niet direct vertaald in lagere WOZ-waarden, terwijl dit zichtbaar zou moeten zijn in de nieuwe WOZ-beschikking, die agrarische ondernemers binnenkort ontvangen. De waardering per 1 januari 2014 geldt als peildatum voor 2015. "Met vaststelling van een lagere WOZ-waarde is financieel voordeel te behalen, dat zich niet alleen beperkt tot een lagere OZB-aanslag en direct financieel voordeel. Het effect kan ook zijn dat er extra afschrijvingsmogelijkheden ontstaan", zegt Peter van der Knaap van WLTM (Westelijke Land- en Tuinbouw Makelaars).

Naast een kritische beoordeling van de vermelde waarde, blijkt het in de praktijk zinvol te controleren of vrijstellingen die gelden bij de waardebepaling correct zijn toegepast. Het gaat onder meer om de werktuigenvrijstelling. Verder wordt door gemeenten nog steeds gebruik gemaakt van de zogenaamde 'taxatiewijzers' die echter volledig uit de pas lopen met de marktsituatie. In een recente beroepszaak bij de Rechtbank Rotterdam is dit weer eens bevestigd en is WLTM met een goed onderbouwde taxatie van een glastuinbouwbedrijf met referenties in het gelijk gesteld, hetgeen een flinke besparing voor de klant heeft opgeleverd.

Gemeenten geven de WOZ-beschikking sinds 2007 jaarlijks af, waardoor getaxeerde waarden steeds actueler zijn. Dit was voor de wetgever reden om de beschikking voor meer doeleinden te gebruiken. Vooral de beperkingen in de afschrijvings-mogelijkheden voor gebouwen hebben financieel behoorlijke gevolgen, aldus Van der Knaap. "Ondernemingen mogen bij de berekening van de belastbare winst niet afschrijven op de boekwaarde van gebouwen, wanneer deze boekwaarde lager is of wordt dan de zogenoemde bodemwaarde. Die bodemwaarde is gekoppeld aan de WOZ-waarde." Bij gebouwen die verhuurd worden, is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. Bij gebouwen die de onderneming zelf gebruikt is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde.

Voor het beoordelen van de WOZ-waarde kunnen ondernemers bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. De gemeente is verplicht dit verslag te verstrekken aan een ieder die een beschikking heeft ontvangen. Het taxatieverslag moet de onderbouwing van de taxatie geven, bijvoorbeeld door het vermelden van vergelijkingstransacties. Als een ondernemer bezwaar wil maken, moet hij dit binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bij de gemeente kenbaar maken. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Tegen een (negatieve) uitspraak van de gemeente is vervolgens weer binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Als de rechtbank het beroep afwijst, is hoger beroep bij het gerechtshof in te stellen.

Bij WLTM geven gecertificeerde WOZ-taxateurs advies. Van der Knaap: "Dankzij ons goede netwerk en regionale deskundigheid, kunnen we met gedegen taxatie-rapporten ook helpen bij het onderbouwen van het bezwaarschrift. Ons advies is daarom na ontvangst van de beschikking tijdig contact op te nemen."

Voor meer informatie:
WLTM
Peter van der Knaap
Hoefweg 205 B
2665 LB Bleiswijk
T: 088-4111888
M: 06-55217820
E: pvdknaap@wltm.nl
www.wltm.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven