Nederland na de USA de tweede afnemer

Opmars Peru als groenten- en fruitexporteur zet door

Op de ranglijst van groenten en fruit exporterende landen vinden we Peru naar waarde gezien op de 20e plek. Met een drietal producten staat Peru in de top-10 van de exporterende landen. Als exporteur van asperges is Peru zelfs nummer 1. Bij avocado's is Peru de derde exporteur en bij mango's de zesde in grootte. In 2013 is de export weer verder toegenomen. De Peruaanse economie heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Het BBP van Peru liet de afgelopen jaren een forse groei zien. Ook de export ontwikkelde zich goed. Vorig jaar exporteerde Peru voor een waarde van bijna 46 miljard dollar. Vergeleken met 2011 was dat ongeveer evenveel maar vergeleken met de jaren daarvoor was het belangrijk meer. In de periode januari t/m september 2013 is de totale export (uitgedrukt in dollars) echter achtergebleven bij die in dezelfde periode van 2012. Ook de agrarische export bleef (aanzienlijk) achter. De export van verse groenten/fruit groeide zoals gezegd wel en zelfs fors (+18% in dollars gezien).Nederland tweede afnemer na USA
De productie van verse groenten en fruit ligt in de buurt van de 8 miljoen ton. In de afgelopen 10 jaar is deze gestaag gegroeid. De export (in tonnen) groeide nog wat sterker en inmiddels wordt er meer dan 10% van de productie uitgevoerd (zie grafiek op pagina 2). In 2012 exporteerde Peru 860.000 ton verse groenten/fruit. In de eerste 9 maanden van 2013 is de export met ruim 10% gegroeid in vergelijking met dezelfde periode van 2012. In waarde gezien was de groei in de eerste 9 maanden van 2013 nog wat groter, nl. 18% (tabellen 2a en 2b). De Verenigde Staten is de belangrijkste afnemer van verse groenten/fruit uit Peru. Nederland volgt niet ver daarachter als tweede afnemer. Het gat met nummer drie Columbia is groot. Engeland en Spanje volgen daarna als afnemer 4 en 5.Belangrijkste exportproduct: Naar waarde druiven; naar hoeveelheid uien
Naar waarde gezien is druiven het belangrijkste exportproduct op de voet gevolgd door asperges. Op gepaste afstand zijn avocado's en mango's in waarde het derde en vierde exportproduct. Naar hoeveelheid gezien is uien het belangrijkste product dat Peru uit voert als het om verse groenten en fruit gaat met in 2012 een hoeveelheid van 160.000 ton. Druiven is nummer twee (150.000 ton), bananen nr. 3 (120.000 ton), dan volgt asperges (ook 120.000 ton) (tabel 4). De export naar de Verenigde Staten maakte in 2012 pas op de plaats. In 2013 was er weer sprake groei . Uien is het belangrijkste product gevolgd door asperges (tabel 5).Nederland na de USA de tweede afnemer
Volgens de Peruaanse exportstatistiek is Nederland na de USA de tweede grote afnemer van verse groenten en fruit. In 2012 ging het om een hoeveelheid van 212.000 ton ter waarde van 288 miljoen dollar. In de eerste negen maanden van 2013 is er in hoeveelheid gezien 7% meer naar Nederland uitgevoerd dan in dezelfde periode van 2012. De waarde nam met 10% toe. Het aandeel van Nederland in de totale export is sinds 2008 ca. een kwart. Aandelen van meer dan de helft is er bij de export van meloenen en bananen (tabel 6f). In de totale Nederlandse import van verse groenten neemt Peru een belangrijke plaats in. Naar hoeveelheid gezien is Peru de 10de plek in en naar waarde de 8ste met in 2012 aandelen van resp. 2,5
en 4,1%.

Export gericht op Nederland lang niet altijd (direct) naar Nederland
De export naar Nederland volgens de Peruaanse exportstatistiek veel groter dan de import uit Peru volgens de Nederlandse importstatistiek op basis van Eurostat en CBS. Blijkbaar gaat er veel Peruaans product via een ander Europees land naar Nederland of gaat het wel via Nederland maar wordt het product hier niet ingeklaard (zie tabellen 6a t/m 6e). In 2012 ging dit oom een hoeveelheid van rond de 80.000 ton. Het gaat hierbij vooral om bananen. Peru zegt in 2102 ruim 65.000 naar
Nederland uit voeren maar volgens het CBS ging het om 21.000 ton import uit Peru. De bananen die Peru zegt naar Nederland te exporteren in België aangekomen en geregistreerd. Volgens de Belgische importstatistiek werd er in 2012 43.000 ton bananen uit Peru ingevoerd (tabel 6) terwijl de Peruaanse export een hoeveelheid van 8.000 ton aan geeft.Bij de andere producten zien we ook verschillen tussen de verschillende bronnen maar die zijn minder groot. Zo is uit de Duitse importstatistiek op te maken dat er in 2012 bijna 50.000 ton verse groenten en fruit uit Peru is ingevoerd (tabel 6d). De Peruaanse exportstatistiek komt maar op een hoeveelheid van ruim 10.000 ton. Een belangrijk deel van deze handel is via Nederland of Nederlandse handelaren
(via België!) in Duitsland terecht gekomen. Avocado's gaan veel via Spanje en Nederland naar Frankrijk. De Franse importstatistiek geeft voor 2102 een import uit Peru van 18.000 ton terwijl de export uit Peru een hoeveelheid geeft van nog geen 2.000 ton. Puur naar de Nederlandse import van verse groenten en fruit uit Peru gekeken, is mango's het belangrijkste product. Zoals ook uit de Peruaanse exportstatistiek blijk was de import van mango's in 2012 belangrijk kleiner dan in 2011. In 2013 is de import gestabiliseerd. Druiven is het tweede importproduct uit Peru. T/m 2012 groeide import gestaag maar in 2013 zijn er minder Peruaanse
druiven ingevoerd. De import van avocado's bleef volgens de Nederlandse importstatistiek in 2012 op hetzelfde niveau als in 2011 maar Peru gaf aan dat het kwantum voor Nederland in 2012 daalde vergeleken met daarvoor. In 2013 is de export van avocado's naar Nederland weer zeer fors toegenomen.Export asperges stabiel
De export van asperges vanuit Peru laat een ander beeld zien dan de meeste andere producten. Al een aantal jaren is deze redelijk stabiel. In 2012 kon er minder ingevoerd worden dan daarvoor maar in 2013 is er sprake van een herstel. Veruit de meeste Peruaanse asperges gaan naar de Verenigde Staten. Nederland is op afstand de tweede afnemer. De export naar Nederland is in 2013 echter flink gedaald. Hier stond tegenover dat er wel meer naar Engeland is uitgevoerd. De Peruaanse asperges productie wordt door de USDA voor 2013 geschat op 380.000 ton. Dat is iets minder dan de 386.000 ton dan in 2012 . Het areaal in 2013 is ca 27.000 hectare groot. De Peruaanse productie is booming in de laatste 15 jaar . Nu lijkt het er op dat deze zich zal stabiliseren. De asperge industrie is er in geslaagd om zich te herstellen van het lage internationale prijsniveau en een verminderde vraag vanwege de internationale financiële crises in 2008-2009. In 2012.


Voor meer info:
Fruit&VegetableFacts
Jan Kees Boon
fruitvegfacts@gmail.com
www.fruitandvegetablefacts.com/

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven