Gewasbeschermingsmonitor en spuitlicenties vervangen gewasbeschermingsplan

Geen gewasbeschermingsplan, maar een gewasbeschermingsmonitor en verplichte spuitlicenties. Zo ziet Sharon Dijksma het bijhouden van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen voor zich. Uit onderzoek blijkt dat het gewasbeschermingsplan niet functioneert zoals beoogd. Het nieuwe plan moet minder administratieve rompslomp met zich meebrengen. De aanpak zal niet eerder dan voor teeltseizoen 2015 van kracht gaan.

Gewasbeschermingsmonitor
In een gewasbeschermingsmonitor wordt achteraf het feitelijke verloop van de gewasbeschermingsactiviteiten van de teler in een bepaald jaar vastgelegd. Daarbij wordt aangesloten bij de reeds verplichte registratie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar worden ook alle andere (niet chemische) maatregelen die gedurende het teeltseizoen genomen zijn ter voorkoming of bestrijding van ziekten en plagen bedoeld, bijvoorbeeld het gebruik van resistente rassen of mechanische bestrijdingsmaatregelen. Kortom: maatregelen die gezamenlijk als geïntegreerde gewasbescherming omschreven kunnen worden. Op die manier kan ook worden vastgesteld of voldaan is aan de Europese verplichting om geïntegreerde gewasbescherming op het bedrijf toe te
passen.

Op basis van de resultaten van de monitor kan de teler, in samenspraak met zijn teeltadviseur, gemotiveerde keuzes maken voor het volgende teeltseizoen. De monitor zal in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (verder: het Besluit) worden vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is vermindering van de administratieve lasten. Om die reden zal de monitor vormvrij zijn. Wel zullen in het Besluit een limitatieve lijst van aspecten worden opgenomen waaraan in de monitor aandacht besteedt moet worden, zoals teeltfrequentie en vruchtwisselingsplan, rassenkeuze (uitgangsmateriaal), gebruikte toedieningstechnieken, toegepaste waarschuwings- en adviessystemen, toegepaste biologische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, resistentiemanagement e.d. Een deel hiervan kan onderdeel uitmaken van de certificeringssystemen van de teler. Desgewenst kan voor de gewasbeschermingsmonitor daarbij aangesloten worden.

Spuitlicenties
Het kennisniveau van geïntegreerde gewasbescherming van telers en adviseurs zal voorts worden vergroot. Voor de telers zullen minimaal twee van de vier verplichte bijscholingsbijeenkomsten voor het verlengen van het vakbekwaamheidsbewijs het thema geïntegreerde gewasbescherming als onderwerp moeten hebben. Hiermee wordt beoogd de teler nog meer bewust te maken van de noodzaak van geïntegreerde gewasbescherming. Voor alle adviseurs (zowel handelaren die ook adviseur zijn, als andere adviseurs) zullen specifieke vakbekwaamheidseisen worden geformuleerd. Ik zal een nieuw vakbekwaamheidsbewijs voor adviseurs opnemen in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Hiertoe zal het bestaande vakbekwaamheidsbewijs "bedrijfsvoeren" worden uitgebreid met extra bijscholing op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming en didactische vaardigheden.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven