Emissie-managementsysteem getest

Referaat

Het emissiemanagementsysteem is in de praktijk op negen glastuinbouwbedrijven verspreid over regio's, gewassen en bodem/grondwater situaties geïnstalleerd en getest. Telers is geleerd de gegevens van de lysimeter, sensoren en modellen te interpreteren en toe te passen in het dagelijkse watermanagement. Samenvattend kunnen de telers in drie groepen worden onderscheiden.
  1. De 'droge' teler. Deze teler is zich bewust van de doelstellingen en nadrukkelijk
  2. De 'zoekende' teler. Deze categorie, is bewust bezig met het systeem en probeert het optimale resultaat te bereiken van het irrigatiemanagement maar slaagt daar nog niet altijd in. De N-emissie daalde van enkele honderden tot enkele tientallen kg N ha-1 jr-1.
  3. De 'natte' telers.
Deze telers willen geen concessie doen aan de watergift, de emissies zijn fors. De belangrijkste meerwaarde voor de telers is dat men inzicht krijgt in bepaalde bodemprocessen. De variatie tussen bedrijven, vanwege grondsoort effecten, hydrologie en gewassen is erg groot. Het werken met het emissiemodel vraagt daarom leertijd. Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen enerzijds kosten en risico's, inherent aan het feit dat grenzen opgezocht gaan worden anderzijds winst door minder emissie en een beter inzicht in bodemprocessen.

Financiers zijn het Productschap Tuinbouw en Ministerie van Economische Zaken.


Bron: WageningenUR

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven