derde bijeenkomst Maand van het Meten

Stappen maken om vrienden en vijanden te tellen

Op donderdagmiddag 21 november 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de derde bijeenkomst van de Arenasessie Maand van het Meten gehouden. Deze bijeenkomst was de derde van een serie van vier. Deze Arenasessie vond plaats in het netwerkhuis bij GreenQ te Bleiswijk. Er waren rond 25 deelnemers aanwezig. Iedere donderdagmiddag in november vindt er een bijeenkomst plaats rond het thema Meten. Op 28 november zal het gaan over licht in de kas en het gewas en de fotosynthese.
 


De voorzitter van deze derde sessie, Eric Poot van Wageningen UR Glastuinbouw, legde uit dat het doel van Samenwerken aan Vaardigheden is om kansrijke innovaties toegepast te krijgen in de praktijk. Het doel van deze middag was om te vernemen welke mogelijkheden er zijn om ziekten en plagen te meten en wat robotisering hierin kan betekenen. Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw ging in haar presentatie in op de meting van sporen van schimmels. Er is een apparaat op de markt waarmee lucht kan worden aangezogen waarmee 4 sporenplaten met een specifieke voedingsbodem worden "geïnfecteerd". Hierdoor zijn er 4 herhalingen per meetpunt. Uit ervaring blijkt dat 4 meetpunten per afdeling voldoende is. Als deze 16 metingen iedere 2 weken worden herhaald is na 2 tot 3 jaar voldoende kennis en ervaring opgedaan om hiermee de gewasbescherming te managen. Aan het einde van haar presentatie ging Jantineke kort in op het verbeteren en het meten van de weerbaarheid van een gewas.
 
De volgende presentatie werd verzorgd door Erik Pekkeriet. Hij werkt eveneens bij Wageningen UR Glastuinbouw. Hij stond stil bij de ontwikkelingen van robotisering bij het ontdekken en kwantificeren van ziekten en plagen. Met Visiontechniek, CT R├Ântgentechniek, kleurencamara's, hyper- en multispectrale technieken en automatische sensorsystemen zijn in de nabije toekomst ziekten en plagen snel en doeltreffend te lokaliseren, te kwantificeren en te elimineren. Er worden proeven gedaan met een Plantalyser, een Side Crop Viewer en Pheno Bot. Verder lijkt de inzet van fruitvliegjes met een sterk ontwikkeld reukorgaan in combinatie met techniek toekomstmogelijkheden te bieden voor het opsporen van ziekten en plagen. In de pauze werd goed gebruik gemaakt van het bekijken van de Arena die in het netwerkhuis is ingericht. Verschillende bedrijven tonen hier hun meetsystemen met bijbehorende meters. Deze tentoonstelling blijft t/m eind december aanwezig, waarna in januari een Arena volgt met een nieuw thema over LED-licht.Na de pauze werden 2 korte presentaties gehouden.
De eerste was van Maikel van der Ven van NovaCropControl. NovaCropControl is een bedrijf dat in de agrarische sector actief is en gespecialiseerd is in plantsapmetingen. In bladmonsters van oud blad en van jong blad worden de voedingselementen bepaald. Een optimale opname van voedingsstoffen heeft een positief effect op de ziekteweerbaarheid en kwaliteit van een plant en een gewas.

De tweede korte presentatie was van Ed Moerman van Koppert BV. Om een biologische evenwicht te handhaven is het belangrijk om te weten hoeveel vijanden en hoeveel vrienden er in een gewas zitten. Om dit te bepalen moet gewoon geteld worden. Gele, blauwe en zwarte signaleringsplaten kunnen hierbij een hulpmiddel vormen. Koppert BV is de laatste jaren in haar onderzoek- en ontwikkelingsprogramma sterk gericht op systeemverbetering. Een voorbeeld hiervan is het Natugro concept, waardoor er een weerbaarder gewas ontstaat.

In de discussie kwam naar voren dat het meten en kwantificeren van ziekten en plagen eigenlijk vrij simpel en goedkoop is. Het is vooral een kwestie van er mee beginnen, ervaring opdoen en kennis uitwisselen. Voor de opbouw van ervaringskennis is minimaal 2 tot 3 jaar nodig. Voor automatisering en robotisering van gewasbeschermingsmanagement is het belangrijk om ervaringskennis te hebben, zodat (ken)getallen op hun waarde kunnen worden ingeschat. Als eindconclusie kwam naar voren dat de tijd rijp is voor een doorbraak in de praktijk. Daarvoor is dan eerst wel kennis en ervaring nodig en groei in vertrouwen. Diverse aanwezigen gaan er zeker meer mee aan de slag.

Iedere week worden nieuwe weekverslagen op de website geplaatst. Deze weekverslagen zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken op www.samenwerkenaanvaardigheden.nl

'Samenwerken aan Vaardigheden' is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.


 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven