Levendige discussies over vocht en schermgebruik

De vochtafvoer met een gesloten scherm is vaak efficiënter dan de vochtafvoer als het scherm open is. De ramen zijn boven een gesloten scherm namelijk kouder en dat vergroot de condensatie tegen het glas. Dit is één van de verrassende inzichten die voortkomen uit Het Nieuwe Telen.

Tijdens de regiobijeenkomsten van het programma Kas als Energiebron geven Peter Geelen van Plantmonitoring.NL en Jan Voogt van Hoogendoorn Growth Management toelichting op deze en andere energiebesparende maatregelen die zonder extra investeringen op alle glastuinbouwbedrijven is toe te passen.

Zij stellen dat klimaat regelen op gevoel niet altijd de beste resultaten oplevert. Door rekening te houden met de natuurkunde van de kas blijkt het mogelijk om een betere energie- en vochtbalans te realiseren.Meer schermuren
Er kunnen veel meer schermuren worden gemaakt dan op dit moment gebruikelijk is in de praktijk, stellen de adviseurs. Als er meer wordt geschermd, gaat er minder warmte verloren en dat resulteert in een flinke besparing op aardgas.

Tijdens de regiobijeenkomsten wordt er flink gediscussieerd over de impact van deze manier van werken. Aanwezigen vragen zich vooral af, hoe het gewas reageert en hoe het met de ontwikkeling van schimmels gaat als er meer schermuren worden gemaakt?

Geelen vertelt dat in de leergroep Het Nieuwe Telen (filmpje), die inmiddels twee jaar draait, er veel aandacht is voor vragen over de gewasreactie en gezondheid. Drie deelnemers in deze groep hebben een installatie voor buitenluchtaanzuiging en vijf hebben dat niet. Alle deelnemers hebben meer schermuren gemaakt. "Het is op deze bedrijven gebleken dat het echt niet nodig is om bang te zijn voor schimmels als de doeken meer dicht blijven," zegt de adviseur.

Minder minimumbuis
Vochtbeheersing is één van de lastigste dingen in kassen, onderstrepen de adviseurs. Een tweede energiebesparende maatregel die telers kunnen nemen zonder extra kosten is om minder minimumbuis in te zetten.

Geelen: "Het gebruik om 'droog te stoken' met een buis is, als het om vocht gaat, niet handig. Met een warme buis vergroot je immers de gewasverdamping en zo breng je juist meer vocht in de ruimte. Het is veel beter om te zorgen voor voldoende luchtbeweging in het gewas. Een relatief simpele methode om dat te realiseren is om verticale ventilatoren boven het gewas te laten draaien. Er zijn daarvoor inmiddels verschillende oplossingen voor verticale ventilatie beschikbaar."

Om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid vocht in de kas, is het beter om te kijken naar de hoeveelheid absoluut vocht (AV) in plaats van naar de relatieve luchtvochtigheid (RV). Geelen: "Stel om te beginnen dat lijntje eens in op de klimaatcomputer. Dan zie je wat er echt gebeurt."

Regiobijeenkomsten en leergroepen
Dit najaar zijn er nog vijf regiobijeenkomsten, waarin Peter Geelen en Jan Voogt beurtelings toelichting geven op de mogelijkheden van Het Nieuwe Telen zonder extra investeringen. In het voorjaar volgen nog tien van dit soort bijeenkomsten, die door LTO Groeiservice worden georganiseerd. De regiobijeenkomsten zijn gratis.

Veel telers die een regiobijeenkomst hebben bijgewoond willen meer weten. Zij realiseren zich dat de nieuwe inzichten uit Het Nieuwe Telen óók voor hun bedrijf perspectief bieden. Door deel te nemen in een leergroep is het mogelijk om samen met collega's hier dieper op in te gaan.

Op dit moment worden overal in het land leergroepen opgezet. In een leergroep nemen maximaal acht telers deel en zij komen acht tot tien keer bij elkaar onder leiding van een deskundige. Er wordt in de leergroep met name gekeken naar de mogelijkheden om energie te besparen en tegelijk te productie te verbeteren door de inzichten uit Het Nieuwe Telen toe te passen. De leergroepen worden voor 50% gesubsidieerd uit het programma Kas als Energiebron, de overige 50% is een eigen bijdrage.

Bron: Tuinbouw.nl

Telers die geïnteresseerden zijn in een leergroep kunnen contact opnemen met LTO Groeiservice:

Marcel Janssen via m.janssen@spam-protectgroeiservice.nl
Herma Enthoven via h.enthoven@spam-protectgroeiservice.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven