Stemming glastuinders verslechterd in derde kwartaal

De Agro Vertrouwensindex laat zien dat het vertrouwen in de Nederlandse land- en tuinbouw in het derde kwartaal van 2013 iets is gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De index is een combinatie van de stemming onder ondernemers over de huidige situatie en de verwachtingen voor de komende twee à drie jaar.

De stijging van het vertrouwen was het sterkst in de akkerbouw. Ook in de melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij steeg de Agro Vertrouwensindex maar in de tuinbouwsectoren daalde deze. In de helft van de sectoren houden ondernemers rekening met negatievere ontwikkelingen de komende twee à drie jaar.

Het meest opvallend is het toegenomen vertrouwen in de akkerbouw voor de komende twee tot drie jaar. Het groeiseizoen kende een late start (koud voorjaar), maar er kon meestal onder goede omstandigheden worden geoogst. Akkerbouwers verwachten dat de opbrengst van verschillende gewassen zal stijgen. Dit is mede gebaseerd op noteringen in diverse markten. Zo zijn bijvoorbeeld de graanprijzen niet zo gedaald als in het tweede kwartaal werd verwacht. Veel prijzen van akkerbouwproducten, zoals aardappelzetmeel, zijn sterk gerelateerd aan de graanprijzen.

Stemming glastuinders verslechterd
Onder glastuinders is de stemming in het derde kwartaal verder verslechterd. Dit komt voornamelijk door negatieve verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar. Prijsverlagingen lijken hier een grote rol te spelen. Vooral in de tomatenteelt leidde ook dit jaar een ruim aanbod tot lage opbrengstprijzen. De problemen met toekenning van GMO-subsidies aan Nederlandse producentenorganisaties spelen mogelijk ook mee. De prijsconcurrentie in het verssegment is hevig en tuinders proberen de beweging te maken van méér produceren tegen lagere prijzen naar duurzamer produceren tegen hogere prijzen. In de vollegrondsgroenteteelt is de verwachting voor de komende twee à drie jaar ook gedaald.

Problemen
Ondernemers werd deze keer ook gevraagd naar eventuele problemen, waar ze op hun bedrijf mee te maken hebben. Gemiddeld over alle sectoren heen, geeft de helft van de ondernemers aan de afgelopen drie maanden problemen in de bedrijfsvoering te hebben gekend. Verlaging van subsidies en gebrek aan arbeidskrachten worden het minst vaak genoemd. De opengrondstuinbouwbedrijven geven het vaakst aan bedrijfsmatige problemen te hebben gehad. Het gaat dan vooral om weersomstandigheden (veruit), prijsverlagingen en financiële belemmeringen. Akkerbouwers ondervinden de minste problemen.


Contact
Voor meer informatie www.leiagrovertrouwensindex.nlPublicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven