"Voordeel van koepel FVP House is dat je zaken kunt delen"

FVPHouse zet in op innovatie en MVO

Tholen - FVPhouse is de koepel van de beroepsfederaties van de Belgische AGF-handel en verwerkende industrie. Hieronder vallen Fresh Trade Belgium, Belgapom en Vegebe. Veerle van der Sypt van Fresh Trade Belgium en Romain Cools van Belgapom en Vegebe geven aan dat het werken binnen een koepel veel voordelen met zich meebrengt dankzij de natuurlijke synergie tussen de diverse AGF-sectoren. "Het grootste voordeel is dat je een aantal zaken met elkaar kunt delen, en daar zijn we ook dagelijks actief mee bezig. We kunnen heel veel samen doen op bepaalde gebieden. Deze actieterreinen noemen wij horizontaal, omdat het voor alle federaties geldt." De drie federaties hebben ook een werking totaal los van elkaar. Ieder heeft 'verticaal' weer haar eigen doelstellingen, werkgroepen, vergaderingen en evenementen.

FVPHouse
Alle zaken rondom export en import wordt geregeld door Veerle van der Sypt. Als het gaat om duurzaamheid, voedselveiligheid en milieu, zijn dat de aspecten waar Nele Cattoor zich mee bezig houdt. Romain Cools, die tevens directeur is van FVPhouse, is actief op het economische, politieke en sociale vlak, evenals het onderhouden van de contacten met de keten en andere schakels. "De drie doelstellingen van FVP house zijn: als eerste fungeren als back-office voor Belgapom, Fresh Trade Belgium en Vegebe. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het organiseren van de opleidingen, waarvoor we een Q-for kwaliteitslabel hebben. Ook werken wij als derde doelstelling aan de toekomst door middel van Young FVPHouse."

Vegaplan
Romain geeft aan dat ze als groep zeer sterk staan ten opzichte van andere sectoren in de plantaardige sector. "De economisch meest succesvolle sectoren vallen onder FVPhouse. Omdat wij de grootste zijn, hebben we een voorbeeldfunctie. Vaak kijkt men naar ons om de dossiers in de ganse plantaardige sector te 'trekken'. Op het vlak van de grondstofpolitiek werken we op het gebied van duurzaamheid, voedselveiligheid en milieu samen met de landbouworganisaties onder de noemer Vegaplan, ofwel de ontwikkeling van de IKKB-standaard. Dit is een uniek opzet dat vertrek vanuit een bottom up aanpak binnen de keten. De samenwerking in de volledige plantaardige sector zorgt ervoor dat we de veiligheid van onze producten en grondstoffen samen kunnen waarborgen en dit op een haalbare en betaalbare wijze. Bovendien lukken we erin via uitwisselbaarheid met de systemen in Nederland (VVA en VVAk) en Duitsland (QS) de kwaliteit van onze aanpak zeer hoog te houden en economisch een groter draagvlak te bieden."

Actueel: export
Waar FVPHouse momenteel aan werkt, is de ontwikkeling van de export, ook naar nieuwe markten toe. Veerle: "Het nieuwe aan dit is om het op exportgebied nog structureler te doen en via een canvas van documenten te werken. Dit wordt op punt gezet in een samenwerking tussen het FAVV, de exportbevorderende organismen FIT en Awex en de sectoren. Wij geven aan het Voedselagentschap (FAVV), de instrumenten om beslissingen te nemen. Door de nieuwe ontwikkeling zal het in de toekomst sneller en efficiënter gaan om markttoegang te krijgen bij bepaalde landen. We geven het FAVV dus nog meer informatie om zo alles sneller te organiseren. Het is duidelijk dat dit een grote uitdaging is voor de ganse keten," aldus Veerle.

Elektronische certificatie
"Vanaf 1 januari 2014 lanceert het FAVV haar systeem van elektronische certificatie onder de naam BECERT", vertelt ze verder. Alle aanvragen voor export op fytosanitair of andere gebieden kunnen elektronisch worden aangemaakt en ter plaatse worden afgedrukt en getekend. Dit zorgt voor een snellere en efficiënte dienstverlening bij export naar 3de landen. Vanaf 2014 wordt BECERT stelselmatig ingevoerd voor de verschillende sectoren.

Rusland
"Een ander actueel onderwerp dat met name speelt voor de federaties Belgapom en Fresh Trade Belgium is de export naar Rusland. België mag al jaren geen pootaardappelen exporteren en daar is ook geen beweging in te krijgen. Het blijft een markt met minder transparantie voor de hele sector en daarnaast lijkt het aantal wanbetalers jaarlijks toe te nemen. Dit blijkt ook uit de verhalen van onze exporteurs. Bovendien heeft Rusland de invoer van poot- en consumptieaardappelen uit gans Europa aan banden gelegd en lijkt er weinig beweging in dit dossier te komen."

MVO project
Veerle vertelt dat FVPhouse voor de federaties Fresh Trade Belgium en Belgapom bezig is met een MVO-project en dit in samenwerking met UNIZO, de organisatie voor de zelfstandige ondernemers en KMO's. "Dit is dus echt speciaal voor KMO-bedrijven actief in de versmarkt. We willen een sectorpaspoort opstellen volgens internationaal erkende standaarden (GRI). Het zal ongeveer een jaar in beslag nemen om een toolbox te maken en thema's te selecteren en uitbouwen die relevant zijn voor onze sector. Er zijn verschillende bedrijven die meewerken, dus het project wordt ook op bedrijfsniveau vertaald. Het finale resultaat van dit project is een duurzaamheidsverslag. Via dit verslag kunnen ze aantonen aan klanten en overheid dat ze goed bezig zijn op duurzaamheidsgebied. Dit is ook speciaal ontworpen omdat KMO's hierdoor ook kunnen aantonen waar ze mee bezig zijn. Het is niet alleen weggelegd voor grotere bedrijven. Dankzij dit paspoort kunnen deze bedrijven een antwoord bieden op de eisen vanuit internationale afnemers uit de distributie en voedingsindustrie."

Innovatie
"De Vlaamse regering heeft opgeroepen om als KMO'ers meer te innoveren. Daar willen wij strategisch op inzetten. We hebben met Cédric Van Rensbergen een stagiair aangenomen die voor onze sectoren in kaart gaat brengen wat de visie is op innovatie. Uiteindelijk zullen we daarbij antwoord krijgen op de vraag hoe innovatief onze sectoren zijn. Er zullen 15 bedrijven de kans geboden worden om een 'innovatieacademie' te volgen. Dit zijn uiteraard bedrijven die willen inzetten op innovatie."

Voor meer informatie:
FVPhouse
Sociale zetel
Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
Burelen
postadres : Sint-Annaplein 3 te 9290 Berlare.
Tel. +32 (0)9 339.12.52
Fax : +32 (0)9 339.12.51
info@fvphouse.be
www.fvphouse.be

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven