Delft Blue Water geschikt als gietwater voor glastuinbouw

Sinds begin 2013 loopt het onderzoek naar de toepasbaarheid van Delft Blue Water (DBW) in de glastuinbouw. De resultaten zijn positief. Het water heeft een uitstekende kwaliteit. De teelt is de afgelopen maanden uitgebreid gevolgd. Ook daaruit blijkt dat DBW een uitstekend gietwater is.

De tuinbouw heeft behoefte aan een duurzame gietwatervoorziening. Het gietwater moet een uitstekende kwaliteit hebben en ook in een droge periode voldoende beschikbaar zijn. Delft Blue Water kan hierin voorzien. In november 2012 is een demonstratie onderzoek gestart om aan te tonen dat het DBW gietwater geschikt is voor de teelt. In de demonstratiekas worden tomaten geteeld, waarbij de helft wordt gevoed met regenwater en de andere helft met het DBW gietwater.

Het onderzoek verloopt zoals verwacht goed. Er is geen verschil op te merken in de beide teelten. Het gietwater DBW heeft een vergelijkbare zo niet betere kwaliteit dan het regenwater. In november wordt het demonstratieonderzoek bij de Demokwekerij afgerond. De komende maanden wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de mogelijkheden om het DBW gietwater in de praktijk toe te passen. Het DBW gietwater moet immers tegen een concurrerende prijs geleverd kunnen worden aan tuinders in het Westland. Twee mogelijkheden voor het leveren van het DBW gietwater liggen voor de hand:
  • Centrale productie van het DBW gietwater op de Harnaschpolder en distributie via een leidingnet.
  • Decentraal productie van het DBW gietwater. Op de Harnaschpolder wordt oppervlaktewater geproduceerd en via de boezem in het Westland gedistribueerd naar glastuinbouwclusters. Hier wordt het oppervlaktewater verder opgezuiverd tot het DBW gietwater.
Beide varianten worden de komende maanden nader onderzocht. Met dit inzicht moet de komende maanden duidelijk worden in hoeverre en op welke termijn het DBW gietwater toepasbaar is binnen de glastuinbouw in het Westland. Naast de hoge kwaliteit en leveringszekerheid wordt ook de kostprijs van het DBW gietwater bepaald.

Kennisdag Water

Wilt u hier meer over weten? Op de Kennisdag Water, 8 oktober in Bleiswijk, wordt een workshop gehouden waarin tevens aandacht is voor dit project. Daarnaast komt dit onderzoek aan bod op de themabijeenkomst Water welke op 5 november in Honselersdijk plaatsvindt.

Heeft u uw glastuinbouw bedrijf in het Westland en wilt u meer weten over het DBW gietwater of hierover van gedachten wisselen met de projectleider dan kunt u contact opnemen met Margreet Schoenmakers, m.schoenmakers@groeiservice.nl.


Bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven