Dé website voor de Nederlandse groententeelt
Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende tuinders

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen opgenomen in Milieumeetlat

Het CLM heeft de milieumeetlat die aanbevelingen doet voor gebruik van milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen geactualiseerd. In 2010 zijn nieuwe middelen toegelaten waaronder ook een aantal met nieuwe werkzame stoffen. CLM heeft voor deze middelen de milieubelasting bepaald en opgenomen in de Milieumeetlat. Het gaat om middelen voor de glastuinbouw en open teelten (o.a. maïs en aardappels).

Glastuinbouw

  • Pleo: Recent is dit insecticide met de nieuwe werkzame stof pyridalyl toegelaten. Voor aubergine, tomaat, paprika en Spaanse peper.
  • Fame: Dit insecticide met werkzame stof flubendiamide mag niet toegepast worden in een omgeving met bijen. Voor onder andere paprika, tomaat, bloem- en boomkwekerijgewassen.
  • Rocket EC: Dit middel is weer als schimmelbestrijdingsmiddel in de komkommerteelt toegelaten.
De milieubelasting van deze nieuwe glastuinbouwmiddelen via de lucht naar de omgeving is beperkt.

Open teelten

Ook voor de open teelt zijn het afgelopen jaar nieuwe middelen op de markt gekomen:
  • Orvego: Een schimmelbestrijdingsmiddel voor aardappels. Met nieuwe werkzame stof ametoctradin. Een middel met een lage milieubelasting. Toepassing met luchtvaartuig is verboden, vanwege drift naar het oppervlaktewater
  • Itcan: Een kiemremmingsmiddel voor aardappels en uien. Werkzame stof is maleïne hydrazine. Op percelen met een organische stofgehalte lager dan 3% is de kans op uitspoeling naar het grondwater hoog

Onkruidbesrijding

Laudis

Een onkruidbestrijdingsmiddel in maïs. Met de nieuwe werkzame stof tembotrione. Een goed alternatief vanwege de lage milieubelasting. Driftreducerende maatregelen zijn wel nodig, omdat het middel schadelijk is voor waterplanten.

Flurostar 200

Een onkruidbestrijdingsmiddel voor maïs. Ook toepasbaar in granen en grasland. Met bestaande werkzame stof fluroxypyr. Verplicht gebruik van minimaal 75% driftreducerende doppen, om het waterleven te beschermen. Op percelen met een organische stofgehalte lager dan 3% is de kans op uitspoeling naar het grondwater hoog


Insectenbestrijding

  • Merit Turf
    Tegen emelten in grasvegetatie en de graszodenteelt. Met werkzame stof imidacloprid. De milieubelasting van dit middel is beperkt, mits direct na toepassing wordt beregend

De milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen is voor iedereen te bekijken via www.milieumeetlat.nl. De milieubelasting voor het grondwater, water- en bodemleven is eenvoudig te bepalen. Aan de hand van het invoeren van middelnaam, organische stofgehalte en toepassingstijdstip.

bron: CLM

Publicatiedatum: 30-8-2010

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: