Mededelingen

Vacatures

"Tweetende tuinders"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Groentenveredelingsbedrijven bereiden zich voor op komst NAFI

Dubbel werk voorkomen door autorisatie

Enza Zaden is het eerste groentenzaadbedrijf dat is geautoriseerd voor NAFI (Naktuinbouw Authorized Field Inspection). Bedrijven die groentenzaden maar ook ander teeltmateriaal produceren, zijn primair zelf verantwoordelijk om aan de wettelijke eisen te voldoen. Naktuinbouw controleert steekproefsgewijs. Gaat het om afgifte van fytosanitaire certificaten naar derde landen, dan voert de keurmeester van Naktuinbouw de inspectie uit. De NVWA is eindverantwoordelijke. "In de kern zijn bedrijven uitstekend in staat om zelf die inspecties te doen, maar de wet vereist nu dat het door een keuringsinstantie gebeurt. We ontwikkelden NAFI om de resultaten van eigen inspecties van bedrijven te erkennen. Naktuinbouw is de faciliterende organisatie, die training ontwikkelt, toeziet op het proces van inspecties en bedrijven hiervoor erkent."

Vertrouwen
Aan het woord is Adrie Molenaar, manager Internationale Systemen. De overheveling van inspecties en de bereidheid van bedrijven om dit te doen, stemt hem positief. Naktuinbouw wil uiteindelijk bereiken dat ook de NPPO (National Plant Protection Organization, in Nederland de NVWA) een gerechtvaardigd vertrouwen kan hebben in de resultaten van die bedrijfsinspecties. Dit past binnen het nog verder vorm te geven 'Verificatieprogramma voor zaadproductie en markttoegang'. Hieronder komen meerdere modules te hangen. De eerste en meest bekende is NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories). Dit systeem voor autorisatie van bedrijfslaboratoria startte in 1995 en heeft zich wereldwijd bewezen. Er zijn negentien laboratoria van dertien inter- nationale groenteveredelingsbedrijven die eraan deelnemen.

Goede monitoring
NAFI is de tweede module die binnen het verificatieprogramma is ontwikkeld. De inspecteur en de veldinspecties staan centraal. In 2016 is samen met groentenzaadbedrijven op vrijwillige basis een begin gemaakt met de opzet en invoering. Naktuinbouw stimuleert bedrijven om mee te doen. Een goed werkend monitoringsysteem draagt bij aan de betrouwbaarheid van zaden. Nederlandse bedrijven staan internationaal hoog aangeschreven en hebben dus een naam hoog te houden. In de toekomst kunnen ze deze positie verder versterken. Zodra een goed werkend systeem is opgezet voor de zaadveredelaars zal NAFI ook openstaan voor andere branches, zoals boomkwekerijen en opkweekbedrijven. Daarnaast zijn er onder deze paraplu modules in ontwikkeling als NAVIP (Varietal Identity & Purity) en NAP (Processing) en denken we na over een module Shipment.

Direct enthousiast
Enza Zaden in Enkhuizen is vanaf het begin betrokken bij NAFI. "We waren direct enthousiast om dit op te pakken", vertelt Manuel van Eijk, directeur Productie. "We doen zelf al veel fytosanitaire inspecties en controles op raszuiverheid, dus de uitvoering is voor ons relatief eenvoudig. Wij inspecteren veel vaker dan Naktuinbouw. We kennen onze gewassen door en door en zien het als een verplichting aan onszelf om deze handelswijze door te voeren." Wereldwijd heeft Enza Zaden dertig productspecialisten die controles uitvoeren waarvan de helft in Nederland is gestationeerd. Twee daarvan hebben inmiddels een opleiding gevolgd bij Naktuinbouw om te kunnen voldoen aan de eisen die de keuringsdienst aan hen stelt. Van Eijk verwacht dat het uiteindelijk voor alle specialisten gaat gelden. "Wij zien de behoefte aan inspecties toenemen. Vanwege de wereldwijde handel in zaden, die raszuiver en vrij van overdraagbare ziekten zijn. Wij kunnen als bedrijven niet verwachten dat een keuringsinstantie al die inspecties kan blijven uitvoeren. Bovendien borgen we op deze manier de kwaliteit en de uniformiteit van onze inspecties en zijn we, na certificering, niet meer afhankelijk van de beschikbaar- heid van de inspecteur."

Goede samenwerking
"In de trainingen voor veldinspecteurs discussiëren we over monitoringtechnieken, hygiëne aspecten en rapportage van de bevindingen. Dit helpt bedrijven om het proces van inspectie te verbeteren", legt Molenaar uit. Prettig is de houding van de veredelingsbedrijven, die gericht is op samenwerken. Dat zaden van topkwaliteit zijn, dient het belang van alle bedrijven. NAFI start in Nederland, omdat dit ook ons werkterrein is. Als dat gewenst is, stellen we onze opgebouwde kennis beschikbaar." Wereldwijd vinden er meer ontwikkelingen plaats in dit kader. De Verenigde Staten en Frankrijk ontwikkelen bijvoorbeeld hun eigen systemen. Ook de ISF (International Seed Federation) heeft een werkgroep die zich bezighoudt met 'movement of seeds'. Naktuinbouw zoekt het overleg om die systemen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De grote uitdaging zit vooral in het op elkaar aan laten sluiten van elkaars werkwijze.

Sterke sector
Veredelingsbedrijven hanteren meestal hogere normen dan de wetgeving aan hen stelt. De veredelingssector kon zich in Nederland zo goed ontwikkelen, dankzij het feit dat zij in het verleden de noodzaak zag om afspraken te maken over de kwaliteit en toezicht daarop. Het heeft de bedrijven sterker gemaakt. Molenaar: "Bijzonder is dat Jeroen van Bilsen destijds aan de wieg stond van de eerste autorisatie van Bejo Zaden voor NAL. En nu was hij actief bij de eerste autorisatie van Enza Zaden voor NAFI."

Kritisch op elkaar
"Als wij uiteindelijk deze autorisatie krijgen en alle specialisten zijn opgeleid, kunnen wij wereldwijd op uniforme wijze betrouwbaardere inspecties uitvoeren. Dat is uiteindelijk ook goed voor de kwaliteit van onze producten", vindt Van Eijk. "Wij gaan dus door met dit proces, puur in ons eigen belang." Dat er enige tijd nodig is om dit om te zetten in regelgeving neemt hij op de koop toe. "Door kritisch op elkaar te zijn tillen we elkaar naar een hoger plan en dat vormt ook onze kracht."


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2018