Dé website voor de Nederlandse groententeelt


Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende tuinders

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Wet Kwaliteitsborging voor de (glastuin)Bouw

Er gaat iets veranderen in de aanvraag van de omgevingsvergunning bouw. Daarover gaat de "Wet kwaliteitsborging voor de bouw". Deze heeft ˇˇk effecten op de aanvraag van omgevingsvergunningen in de glastuinbouw. Kern van deze wet is dat de bouwconsument krijgt waarvoor hij betaalt. Concreet betekent het een aanscherping van de aansprakelijkheidsregels voor de aannemer. Daarnaast wordt ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging bij de marktpartijen neergelegd in plaats van bij de gemeente. In de tekst hieronder zoomt DLVge verder in op de situatie in de glastuinbouw.
 
Verbetering van kwaliteit
Er is nieuwe wetgeving voor de bouw in de maak, die tot veranderingen in de bouwsector voor de glastuinbouw zullen leiden! De omgevingsvergunning activiteit 'bouw' (oftewel bouwvergunning) zal in de toekomst veranderen. De omgevingsvergunning zal opgesplitst worden in twee aparte vergunningen. Uitgangspunt is verbetering van de kwaliteit in de bouw.

Kwaliteitsborger toetst bouwbesluit
De kwaliteitsborger zal in de toekomst de Bouwbesluittoets uitvoeren. Hierbij is de constructieve- en brandveiligheid bepalend. De tuinder, opdrachtgever, huurt de kwaliteitsborger in. Hij maakt een risicoanalyse, beoordeelt de vergunningsaanvraag en komt langs op de bouw om te bekijken of er volgens vergunning / Bouwbesluit gebouwd wordt. De intensiteit van de verschillende controles is afhankelijk van de gevolgen van het falen van het bouwwerk (toetsmomenten en toetsniveau). De kwaliteitsborger levert uiteindelijk een 'verklaring ' op aan de tuinder. Met deze verklaring kan de tuinder de nieuwbouw gereed melden en kan hij het gebouw in gebruik nemen. Daarnaast zal de tuinder een dossier "as- built" aan de gemeente moeten aanleveren over brandveiligheid en constructie(s). De  gemeente controleert alleen of de verklaring is afgegeven en het dossier compleet is.

Aparte vergunning overige zaken
De gemeente geeft daarnaast een aparte vergunning af voor de 'overige zaken' zoals goedkeuring ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplan), Welstand en Omgevingsveiligheid (bouwveiligheidsplan).Lagere leges, hogere kosten?
Naar verwachting worden de legeskosten bij de gemeente 10% lager, echter de kosten voor het inhuren van de kwaliteitsborger komen ook ten laste van de tuinder. De Eerste Kamer heeft op verzoek van minister Plasterk besloten de stemming over de nieuwe wet aan te houden. Er zijn tijdens het debat kritische vragen gesteld over de uitvoerbaarheid van dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is voor nu in ieder geval een jaar uitgesteld en wordt pas per 1 januari 2019 ingevoerd. WÚl is het wetsvoorstel al in de afrondende fase beland aangezien er al vanaf 1997 over wordt gesproken.Nieuwe aansprakelijkheidsregeling
Met de 'Wet Kwaliteitsborging voor de bouw' komt er ook een zwaardere aansprakelijkheid voor de aannemers. De huidige regeling zegt: "de aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken" (Burgerlijk Wetboek). Als aanvulling komt daarop "... bij aanneming van bouwwerken is de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet de aannemer zijn toe te rekenen". Dit betekent dat het proces verbaal van oplevering hierdoor geen vrijwaring meer is voor gebreken die later optreden. De aansprakelijkheid zal gedurende een langere tijd geldig zijn (schatting redelijke termijn 20 jaar). Er kan alleen ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.

Waarschuwingsplicht aangescherpt
De wet bevat een aangescherpte waarschuwingsplicht voor aannemers (voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij die kende of behoorde te kennen). Dit moet voortaan schriftelijk, ondubbelzinnig en onder verwijzing naar de gevolgen gebeuren.

Voor meer informatie:
DLVge
Sandra Janssen
Tel: 010-462 3030
s.janssen@dlvge.nl
www.dlvge.eu

Publicatiedatum: 13-9-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: